Trestní odpovědnost právnických osob

Od 1.1.2012 je účinný Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (č. 418/2011 Sb), který umožňuje postihovat společnosti nejen za správní delikty, ale nově také za trestné činy. Společnostem hrozí vysoké pokuty, propadnutí majetku, zákaz činnosti až na 20 let nebo zrušení právnické osoby.

Základním prvkem ochrany korporací je řádné proškolení svých zaměstnanců v oblasti trestněprávní problematiky.


Ochraňte svou společnost před trestním stíháním

Připravili jsme pro vás řešení, které kombinuje interní audit vašich pracovněprávních dokumentů a e-learning pro vaše zaměstnance. Problematice trestní odpovědnosti se věnujeme dlouhodobě. U nás máte jistotu, že předložený postup bude skutečně funkční a poskytne vám účinnou ochranu.