Právní audit

Jedná se o audit interních a pracovněprávních dokumentů, na základě kterého bude připraven návrh vhodných opatření k eliminaci možných rizik souvisejících zejména se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. Samotný audit je rozdělen do tří jednoduchých kroků:

  1. Podepsání smlouvy a NDA
  2. Revize vašich dokumentů
  3. Doporučení úprav a doplnění chybějících dokumentů

Dokumenty

Audit se týká především těchto firemních dokumentů: Etický kodex, Pracovní řád, Plné moci, Pracovní smlouvy a Job descriptions. Pokud některé dokumenty ve vaší společnosti vůbec nemáte, pomůžeme vám s jejich vytvořením.

Cena

Pro firmy do 100 zaměstnanců se cena auditu pohybuje do 15.000 Kč. V této ceně je prvotní posouzení stávajících interních a pracovněprávních dokumentů. Na základě výstupů auditu Vám pomůžeme zajistit případnou nápravu, nebo poskytneme podklady pro Vaše právní oddělení.

Cenovou nabídku auditu pro firmy s vyšším počtem zaměstnancům Vám připravíme na vyžádání v závislosti na Vaší organizační struktuře a individuálním požadavkům.


Správně nastavené dokumenty jsou základ. Navazující součástí komplexního ošetření trestněprávní odpovědnosti vaší společnosti je proškolení zaměstnanců prostřednictvím e-learningu.