V rámci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob lze společnostem ukládat tresty podobně jako fyzickým osobám, tedy od pokuty či zabavení majetku až po ukončení činnosti.

  • zákaz činnosti – lze uložit až po dobu 20ti let
  • zrušení právnické osoby – týká se především společností, které byly účelově založeny pro páchání nebo krytí trestné činnosti
  • zákaz účasti ve veřejných zakázkách, v koncesním řízení nebo veřejné soutěži – lze uložit až na 20 let
  • propadnutí majetku, – lze uložit jen za zvlášť závažný zločin (tedy za úmyslný trestný čin, za který by fyzické osobě mohl být uložen trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let), pokud tímto zločinem právnická osoba získala nebo měla získat majetkový prospěch
  • peněžitý trest – v rozsahu 20.000,-  až 1.460.000.000,- Kč
  • propadnutí věci – ukládá se za stejných podmínek jako fyzické osobě, tedy v případech, kdy jde o věc, která byla použita k trestné činnosti, byla k trestné činnosti určena nebo byla trestnou činností získána
  • zákaz přijímání dotací a subvencí – pokud trestná činnost souvisela s žádáním o dotace či využíváním dotací, lze tento trest uložit na jeden rok až dvacet let
  • uveřejnění rozsudku – pokud to vyžaduje závažnost nebo povaha trestného činu, nebo v zájmu ochrany společnosti